Obchodné podmienky

REALIZÁCIA OBJEDNÁVKY

 1. Kliknutím na políčko košíka si vyberte Vami objednaný počet výrobkov.
 2. Po prijatí Vašej objednávky Vás budeme mailom informovať o priebežnom vybavovaní exportu tovaru
 3. Objednávka bude vybavená v najbližšom možnom termíne
 4. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaslaný tovar prebrať a uhradiť.
 5. Tovar možno podľa zákona vrátiť do 14 dní – nerozbalený a nepoškodený späť na adresu firmy Bajty, s.r.o, Predmestská 90, 010 01 ŽILINA
 6. V zásielke kupujúci obdrží písomnú formu faktúry, ktorá zároveň plní funkci dodacieho listu.

 

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Zaslanie objednávky realizujeme nasledujúci deň po prijatí objednávky. Dovtedy je možné stiahnuť objednávku telefonicky, na t.č. 0905 34 33 68, prípadne mailom bajty@zoznam.sk

 

 

PLATBA

 1. V našej kamennej predajni na Predmestskej 90 v Žiline platba prebieha priamo v hotovosti, v prípade dobierky na č. Účtu:

SK 24 7500 0000 0040 1380 9659

 1. Platba v EUR
 2. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, ktoré figuruje na objednávke

 

 

REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci sa zaväzuje odoslať nepoškodený a bezchybný tovar
 2. V prípade, že sa predsa vyskytne chyba /nefungujúci spray, zmena vône, farby…./je predávajúci povinný poškodený tovar vymeniť.
 3. Predávajúci však nezodpovedá za vznik škody, ktorú spôsobil kupujúci neodbornou manipuláciou s tovarom /pád a rozbitie krehkých obalov, násilné odlomenie časti obalov…./
 4. Kupujúci je povinný zakúpený tovar skontrolovať, či nie je zásielka poškodená. Ak počas prepravy došlo k poškodeniu zásielky, je kupujúci povinný bez prevzatia zásielky ihned informovať predávajúceho a so zásielkovou službou spísať zápis o vzniknuteuj škode na zásielke.
 5. Akékoľvek oneskorené reklamácie nebudú spoločnosťou Bajty, s.r.o akceptované.

 

 

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie”).

V prípade fyzických osôb spracovávame: meno a priezvisko, adresu bydliska, číslo bankového
účtu, e-mailovú adresu, telefónne číslo

Ak poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú
osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

V prípade spoločnosti spracovávame: meno a priezvisko kontaktných osôb; telefónne číslo
kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb, názov spoločnosti, e-mailovú adresu
spoločnosti, fakturačnú adresu spoločnosti, dodaciu adresu ,IČO, DIČ, číslo bankového účtu, IP
adresa,